Aby realizować cele związane z utrzymaniem nieruchomości, jej eksploatacją czy przeprowadzić potrzebne remonty i modernizacje –  zapraszamy zewnętrzne podmioty do udziału w przetargach ogłaszanych regularnie przez naszą firmę. Poniżej przestawiamy aktualne przetargi wraz ze szczegółami w postaci plików do pobrania.

Remont wejścia do budynku przy u. Daszyńskiego 3a-e w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:22.04.2022

Termin składania ofert:29.04.2022

Pliki do pobrania:

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 16 w Międzyborzu

Data ogłoszenia przetargu:08.07.2022

Termin składania ofert:19.07.2022

Pliki do pobrania:

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach będących pod zarządem zamawiającego.

Data ogłoszenia przetargu:06.09.2022

Termin składania ofert:19.09.2022

Pliki do pobrania:

Sprzątanie z myciem posadzki garażu podziemnegoprzy ul. Wojska Polskiego 56f w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:09.09.2022

Termin składania ofert:19.09.2022

Pliki do pobrania:

Remont Balkonów w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:07.10.2022

Termin składania ofert:21.10.2022

Pliki do pobrania:

Remont elewacji budynku przy ul. Kochanowskiego 50-70 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:07.10.2022

Termin składania ofert:21.10.2022

Pliki do pobrania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem instalacji cwu, węzła cieplnego , demontaż istniejących podgrzewaczy gazowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rzemieślniczej 6b w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:21.10.2022

Termin składania ofert:04.11.2022

Pliki do pobrania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem instalacji cwu, węzła cieplnego , demontaż istniejących podgrzewaczy gazowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 16-17 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:21.10.2022

Termin składania ofert:04.11.2022

Pliki do pobrania:

EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. ustalenia przyczyny występowania przecieków na balkonach oraz zaproponowania rozwiązania technicznego zapewniającego ich szczelność

Data ogłoszenia przetargu:31.10.2022

Termin składania ofert:14.11.2022

Pliki do pobrania:

Kontrole instalacji gazowych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:Centrum Instalacji Sanitarych i Elektrycznych "SKORPION" Monika Pal Głubczyce

brak plików

Kontrole 5-cio letnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:STB Nienartowicz Stanisław Wrocław

brak plików

Wykonanie wiaty śmietnikowej usytuowanej na dz nr8/29 AM-29 przy ul. Wileńskiej 29,29a w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:04.09.2020

Zwycięzca:PHU POLMET - Krystian Kataryńczuk za kwotę 22 000,00 zł (brutto)

brak plików

W tej części zamieszczamy do ogólnej wiadomości informację o zakresie planowanych remontów, napraw, modernizacji i konserwacji w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Zachęcamy firmy wykonawcze do korzystania z przedstawionej oferty i składania własnych ofert na powyższe zadania.

O dokładniejsze informacje należy zwracać się do administratorów wspólnot pod nr telefonu 71 798 91 27-28 w. 15,17,13.

Pliki do pobrania:

Remonty zaplanowane na rok 2018