Aby realizować cele związane z utrzymaniem nieruchomości, jej eksploatacją czy przeprowadzić potrzebne remonty i modernizacje –  zapraszamy zewnętrzne podmioty do udziału w przetargach ogłaszanych regularnie przez naszą firmę. Poniżej przestawiamy aktualne przetargi wraz ze szczegółami w postaci plików do pobrania.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pod nazwą "Remont dachu budynku przy ul. Tołstoja 14-15 w Oleśnicy"

Data ogłoszenia przetargu:21.05.2021

Termin składania ofert:28.05.2021

Pliki do pobrania:

Remont balkonów i loggi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Maczka 1-1a w Oleśnicy.

Data ogłoszenia przetargu:21.05.2021

Termin składania ofert:02.06.2021

Pliki do pobrania:

Remont balkonów w budynku przy ul. 3 Maja 64-66 ,56-400 Oleśnica

Data ogłoszenia przetargu:14.06.2021

Termin składania ofert:25.06.2021

Pliki do pobrania:

Remont i przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie podwórzaj ul. 11 Listopada 22a w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:14.06.2021

Termin składania ofert:25.06.2021

Pliki do pobrania:

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56c-56h

Data ogłoszenia przetargu:14.06.2021

Termin składania ofert:23.06.2021

Pliki do pobrania:

EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca ustalenia przyczyny przeciekania tarasów oraz zaproponowanie rozwiązania technicznego zapewniającego ich szczelność

Data ogłoszenia przetargu:21.06.2021

Termin składania ofert:30.06.2021

Pliki do pobrania:

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach będących pod zarządem zamawiającego

Data ogłoszenia przetargu:25.06.2021

Termin składania ofert:02.07.2021

Pliki do pobrania:

Kontrole instalacji gazowych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:Centrum Instalacji Sanitarych i Elektrycznych "SKORPION" Monika Pal Głubczyce

brak plików

Kontrole 5-cio letnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:STB Nienartowicz Stanisław Wrocław

brak plików

Wykonanie wiaty śmietnikowej usytuowanej na dz nr8/29 AM-29 przy ul. Wileńskiej 29,29a w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:04.09.2020

Zwycięzca:PHU POLMET - Krystian Kataryńczuk za kwotę 22 000,00 zł (brutto)

brak plików

W tej części zamieszczamy do ogólnej wiadomości informację o zakresie planowanych remontów, napraw, modernizacji i konserwacji w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Zachęcamy firmy wykonawcze do korzystania z przedstawionej oferty i składania własnych ofert na powyższe zadania.

O dokładniejsze informacje należy zwracać się do administratorów wspólnot pod nr telefonu 71 798 91 27-28 w. 15,17,13.

Pliki do pobrania:

Remonty zaplanowane na rok 2018