Aby realizować cele związane z utrzymaniem nieruchomości, jej eksploatacją czy przeprowadzić potrzebne remonty i modernizacje –  zapraszamy zewnętrzne podmioty do udziału w przetargach ogłaszanych regularnie przez naszą firmę. Poniżej przestawiamy aktualne przetargi wraz ze szczegółami w postaci plików do pobrania.

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynku przy ul. Wileńskiej 29,29aw Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:17.06.2020

Termin składania ofert:26.06.2020

Pliki do pobrania:

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach będących pod zarządem firmy PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data ogłoszenia przetargu:19.06.2020

Termin składania ofert:03.07.2020

Pliki do pobrania:

Remont balkonów i loggi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Maczk 1-1a w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:24.06.2020

Termin składania ofert:03.07.2020

Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem i izolacją ścian piwnicznych w budynku przy ul. Leśnej 5-6 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:10.07.2020

Termin składania ofert:31.07.2020

Sporządzenie projektu montażu paneli fotovoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 24 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:23.07.2020

Termin składania ofert:14.08.2020

Pliki do pobrania:

Remont elewacji od podwórza budynku przy ul. Wrocławskiej 3-5-7 w Oleśnicy - I Etap

Data ogłoszenia przetargu:02.09.2020

Termin składania ofert:18.09.2020

Pliki do pobrania:

Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Wileńskiej 29,29A w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:21.08.2020

Termin składania ofert:04.09.2020

Pliki do pobrania:

Izolacja ściany piwnicznej, szczytowej w budynku przy ul. 11 Listopada 5-7a w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:03.09.2020

Termin składania ofert:11.09.2020

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 16 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:04.09.2020

Termin składania ofert:19.09.2020

Pliki do pobrania:

Odwodnienie terenu zabudowy przy ul. Narutowicza 1-2 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:14.09.2020

Termin składania ofert:25.09.2020

Kontrole instalacji gazowych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:Centrum Instalacji Sanitarych i Elektrycznych "SKORPION" Monika Pal Głubczyce

brak plików

Kontrole 5-cio letnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:STB Nienartowicz Stanisław Wrocław

brak plików

Izolacja ścian piwnic w budynku przy ul. Słonecznej 9-15 w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:31.01.2020

Zwycięzca: Zakład Budowlano - Remontowy "BUDUS" Krzysztof Ślązak Oleśnica

brak plików

Remont - docieplenie elewacji budynku przy ul. Hallera 19-19c w Olesnicy

Data zakończenia przetargu:18.02.2020

Zwycięzca: Zakład Budowlano - Remontowy "BUDUS" Krzysztof Ślązak Oleśnica

brak plików

Remont - wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 6a,b w Oleśnicy.

Data zakończenia przetargu:18.02.2020

Zwycięzca:Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Żuk Oleśnica

brak plików

Remont elewacji z odtworzeniem balkonów budynkuprzy ul. Hallera 5 w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:24.02.2020

Zwycięzca:Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek Kępno

brak plików

Remont elewacji budynku przy ul. 3 Maja 18 w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:20.03.2020

Zwycięzca:Konsorcjum firm: AK INVESTMENT w Brzegu i AD INVESTTYCJE PROMO w Brzegu

brak plików

Remont - przebudowa osłony śmietnikowej wraz z przebudową części placu i drogi na dzialce nr 7/23 AM- 52przy ul. 11 Listopada 1-4a w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:23.03.2020

Zwycięzca: Zakład Budowlano - Remontowy "BUDUS" Krzysztof Ślązak Oleśnica

brak plików

W tej części zamieszczamy do ogólnej wiadomości informację o zakresie planowanych remontów, napraw, modernizacji i konserwacji w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Zachęcamy firmy wykonawcze do korzystania z przedstawionej oferty i składania własnych ofert na powyższe zadania.

O dokładniejsze informacje należy zwracać się do administratorów wspólnot pod nr telefonu 71 798 91 27-28 w. 15,17,13.

 

Pliki do pobrania:

Remonty zaplanowane na rok 2018