Aby realizować cele związane z utrzymaniem nieruchomości, jej eksploatacją czy przeprowadzić potrzebne remonty i modernizacje –  zapraszamy zewnętrzne podmioty do udziału w przetargach ogłaszanych regularnie przez naszą firmę. Poniżej przestawiamy aktualne przetargi wraz ze szczegółami w postaci plików do pobrania.

Izolacja ścian piwnic budynku przy ul. Słonecznej 9-15 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:07.11.2019

Termin składania ofert:21.11.2019

Pliki do pobrania:

Remont elewacji od podwórza - I etap budynku przy ul. Wrocławskiej 3-5-7 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:04.12.2019

Termin składania ofert:23.12.2019

Pliki do pobrania:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:04.12.2019

Termin składania ofert:23.12.2019

Pliki do pobrania:

Remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 22 w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:28.11.2019

Zwycięzca:Tomasz Wieloch Zakład Remontow - Budowlany

brak plików

Remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 24 w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:28.11.2019

Zwycięzca:Tomasz Wieloch Zakład Remontow - Budowlany

brak plików

W tej części zamieszczamy do ogólnej wiadomości informację o zakresie planowanych remontów, napraw, modernizacji i konserwacji w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Zachęcamy firmy wykonawcze do korzystania z przedstawionej oferty i składania własnych ofert na powyższe zadania.

O dokładniejsze informacje należy zwracać się do administratorów wspólnot pod nr telefonu 71 798 91 27-28 w. 15,17,13.

 

Pliki do pobrania:

Remonty zaplanowane na rok 2018