Aby realizować cele związane z utrzymaniem nieruchomości, jej eksploatacją czy przeprowadzić potrzebne remonty i modernizacje –  zapraszamy zewnętrzne podmioty do udziału w przetargach ogłaszanych regularnie przez naszą firmę. Poniżej przestawiamy aktualne przetargi wraz ze szczegółami w postaci plików do pobrania.

Wykonanie odwodnienia i izolacji ścian budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:17.04.2024

Termin składania ofert:07.05.2024

Pliki do pobrania:

Remont balkonów budynku przy ul. Wikliniarskiej 12 w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:23.04.2024

Termin składania ofert:07.05.2024

Pliki do pobrania:

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach będących pod zarządem zamawiające go zgodnie z dokumentacją przetargową.

Data ogłoszenia przetargu:25.04.2024

Termin składania ofert:10.05.2024

Pliki do pobrania:

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach będących pod zarządem zamawiające go zgodnie z dokumentacją przetargową.

Data ogłoszenia przetargu:14.05.2024

Termin składania ofert:24.05.2024

Pliki do pobrania:

Wykonanie serwisu gwarancyjnego pompowni wody deszczowej na nieruchomości położonej przy ul.Kopernika 16A-16C w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:14.05.2024

Termin składania ofert:23.05.2024

Pliki do pobrania:

Remont balkonów w budynku przy ul.Wileńskiej 29-29A w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:16.05.2024

Termin składania ofert:29.05.2024

Pliki do pobrania:

Remont klatek schodowych z modernizacją instalacji grzewczej klatek schodowych budynków przy ul.Kopernika 15-15C, 17-17E w Oleśnicy

Data ogłoszenia przetargu:16.05.2024

Termin składania ofert:04.06.2024

Pliki do pobrania:

Kontrole instalacji gazowych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:Centrum Instalacji Sanitarych i Elektrycznych "SKORPION" Monika Pal Głubczyce

brak plików

Kontrole 5-cio letnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zarządzie Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych

Data zakończenia przetargu:

Zwycięzca:STB Nienartowicz Stanisław Wrocław

brak plików

Wykonanie wiaty śmietnikowej usytuowanej na dz nr8/29 AM-29 przy ul. Wileńskiej 29,29a w Oleśnicy

Data zakończenia przetargu:04.09.2020

Zwycięzca:PHU POLMET - Krystian Kataryńczuk za kwotę 22 000,00 zł (brutto)

brak plików

W tej części zamieszczamy do ogólnej wiadomości informację o zakresie planowanych remontów, napraw, modernizacji i konserwacji w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Zachęcamy firmy wykonawcze do korzystania z przedstawionej oferty i składania własnych ofert na powyższe zadania.

O dokładniejsze informacje należy zwracać się do administratorów wspólnot pod nr telefonu 71 798 91 27-28 w. 15,17,13.

Pliki do pobrania:

Remonty zaplanowane na rok 2018