Administratorem danych osobowych (ADO) jest PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych z siedzibą przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować z ADO się poprzez e-mail: ebqb@cebpba.arg.cy