Zgłaszanie awarii w budynku

Pogotowie techniczne na wypadek awarii pełnione jest:

 • w dni powszednie w godz. od 7.00 do 22.00
 • w niedziele i święta w godz. od 8.00 do 22.00

Wszelkie zgłoszenia należny kierować do administratora dyżurnego pod numery telefonów lub mailowo:

W przypadku braku połączenia należny dzwonić bezpośrednio do firmy, która pełni
pogotowie techniczne zgodnie z zestawieniem poniżej.

Instalacja gazowa, wodociągowa,
kanalizacyjna i centralnego
ogrzewania

Pogotowie obejmuje usuniecie awarii polegającej na:

 • rozszczelnieniu przewodów instalacji wodociągowej od wodomierza głównego w budynku do zaworu głównego w mieszkaniu
 • zatkaniu bądź rozszczelnieniu pionu kanalizacji sanitarnej oraz zatkaniu odcinka pomiędzy pionem a pierwszą studzienką kanalizacyjną lub trójnikiem poza budynkiem
 • wystąpieniu nieszczelności instalacji gazowej oraz przecieków z instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Pogotowie w zakresie instalacji gazowej , wodociągowej i kanalizacyjnej pełni firma:
ANDZIN Zakład Ogólnobudowlany Majzner Andrzej tel. 503 707 369

Pogotowie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania pełni firma:
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej Najmrodzki tel. 695-645-799

 

Instalacja elektryczna

Pogotowie obejmuje usuniecie awarii polegającej na braku dopływu prądu lub zwarcia instalacji elektrycznej na odcinku do mieszkań, na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku. Naprawa instalacji w mieszkaniach odbywa się na podstawie odrębnego rozliczenia właściciela lokalu z wykonawca.

Pogotowie pełnią firmy:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE Artur Okarma
tel. 603 892 384

ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY Krzysztof Bartoszko
tel. 602 399 663

Formularz zgłoszenia awarii

Udostępniamy Państwu również, możliwość zgłoszenia usterki bądź usterki w budynku poprzez formularz zgłoszeniowy.
Kliknij zakładkę Zgłoś usterkę, aby wysłać zgłoszenie.

Podaj stan licznika

  W przypadku konieczności podania stanów liczników wody i ciepła istnieje możliwość przesłania ich za pomocą formularza obok. Prosimy podać datę odczytu oraz wskazania liczników. W przypadku posiadania większej ilości liczników wody w mieszkaniu, dla każdego następnego licznika jego stan należy wpisać w uwagi oraz dodatkowo podać nr licznika.

  Formularz zgłoszenia usterki w budynku

   Wszystkim mieszkańcom nieruchomości, którymi zarządzamy umożliwiamy zgłoszenie usterki w budynku poprzez formularz. Prosimy podać wszelkie potrzebne informacje kontaktowe jak również opisać usterkę, która występuje. Informujemy, że na wszystkie wiadomości odpowiadamy w ciągu 48 godzin, ewentualnie oddzwonimy w celu omówienia problemu.

   Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi i problemy w Państwa budynkach.