Historia

Firma nasza powstała w 1991 roku. Od początku działalności zajmowaliśmy się szeroko rozumianą obsługą nieruchomości. Zakres usług obejmował projektowanie, kosztorysowanie, wyceny nieruchomości, kierowanie budowami i nadzory budowlane. Od czasu wejścia w życie ustawy o własności lokali, która spowodowała powołanie do życia wspólnoty mieszkaniowe powstało na rynku zapotrzebowanie na usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Działalność w tej dziedzinie prowadzimy od 1998 roku. W tym czasie zdobyliśmy uznanie na lokalnym rynku nieruchomości czego wyrazem jest zarządzanie obecnie ponad 240 wspólnotami mieszkaniowymi.

Zarządzanie nieruchomościami

Usługi zarządzania nieruchomościami prowadzimy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o własności lokali oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami. Wielkość zatrudnienia w naszej firmie stale dostosowujemy do potrzeb obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie firma liczy 18 pracowników.
Konta wspólnot mieszkaniowych prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, którego poziom usług odzwierciedla wysoka lokata w rankingu banków spółdzielczych w Polsce. Rozliczenia wspólnot prowadzone są elektronicznie. Razem z bankiem wprowadziliśmy system elektronicznej identyfikacji wpłat. Księgowość prowadzona jest w oparciu o program firmy MIESZCZANIN z Mysłowic.
Obsługę techniczną nieruchomości prowadzimy współpracując z lokalnymi firmami branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej. Sprzątanie i utrzymanie czystości prowadzą firmy wyłonione w przetargach.
Ubezpieczenie naszej firmy i wspólnot mieszkaniowych powierzyliśmy PZU S.A.

Kooperacja z instytucjami publicznymi

Dobra współpraca z Burmistrzem Oleśnicy, Urzędem Miasta , Starostwem Powiatowym, Zakładem Budynków Komunalnych, Miejską Gospodarką Komunalną oraz innymi firmami i urzędami wpisana jest w naszą codzienną działalność i przynosi obopólne korzyści. Wspólnoty mieszkaniowe  korzystają z dotacji miejskich do remontów budynków położonych w strefie A ochrony konserwatorskiej oraz z dotacji do odsetek od kredytów zaciągniętych na remonty. Korzystamy również z dotacji z budżetu państwa do remontów i termomodernizacji realizowanych za pośrednictwem PKO BP z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęliśmy starania mające na celu korzystanie z dotacji UE przy finansowaniu remontów. Prowadzimy przy tym przemyślaną strategię rewitalizacji i rozwoju miasta. Efekty współpracy ze wspólnotami widoczne są na każdym kroku nie tylko w centrum miasta.

Budynki mieszkalne i komercyjne

W sposób ciągły doskonalimy obsługę zarządzanymi nieruchomościami. Dążymy stale do poprawy komfortu mieszkania w zarządzanych przez naszą firmę zasobach. Oprócz budynków mieszkalnych zarządzamy również obiektami komercyjnymi takimi jak budynki biurowe przy ul.Bratniej 7 i Okrężnej 20-20b oraz pełnimy obsługę techniczno-budowlaną supermarketu E.Leclerc w Oleśnicy.
Zapraszamy do odwiedzin – nie tylko strony internetowej.

 

Współwłaściciele
Piotr Bryk   Iwona Bryk   Krzysztof Łuczek