Komunikat w związku z sytuacją epidemiczną (2022)

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zebrania wspólnot mieszkaniowych zaplanowane do 30 marca 2022 r. nie odbędą się. Współwłaściciele lokali otrzymają indywidualne rozliczenia finansowe za 2021 rok oraz kopie uchwał wraz z mandatami do głosowania, które po wypełnieniu należy umieścić w skrzynkach podawczych usytuowanych w każdej wspólnocie mieszkaniowej. W przypadku konieczności zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej będzie ono zorganizowane wiosnę przy nieruchomości na terenie otwartym.

Powrót do aktualności